Algemene Voorwaarden 2023

Contrat de location meublé saisonnière 2023

Huur- en annuleringsvoorwaarden voor gemeubileerd vakantieverhuur 2023

 

Algemene voorwaarden 

 1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken met niet meer personen dan contractueel is overeengekomen, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. 
 1. De huurder ziet erop toe dat er geen overlast aan medebewoners van het park wordt veroorzaakt. 
 1. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. 
 1. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, servies, bestek, vaatwerk, glazen, dekbedden en kussens. Een inventarislijst beschikbaar. 
 1. Alle apparaten functioneren naar behoren. Klachten over het functioneren dienen zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld. 
 1. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, ernstige vervuiling of vernieling tijdens de huur, veroorzaakt door nalatigheid, baldadigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. 
 1. Na vertrek zal het verhuurde, op kosten van de huurder, worden schoongemaakt. 
 1. De huurder is verplicht de verhuurder zo spoedig mogelijk te waarschuwen in geval van schade in of aan het gebouw, de berging of het inventaris. 
 1. De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur. In geval van niet-verzekerd zijn, is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. 
 1. De huurprijs is inclusief het normale gebruik van water en elektriciteit, d.w.z. dat:   
 • Het vullen van een zwembad, spa of whirlpool, groter dan een peuter- of kleuterbadje niet is toegestaan.  
 • Normaal gebruik maximaal 80 kWh per week is. Voor méér gebruik wordt € 0,50 per kWh in rekening gebracht.
 • Het opladen van elektrische of hybride voertuig(en) aan het elektrisch systeem van de bungalow niet toegestaan is.  Het elektrisch systeem is hier niet op berekend en vergroot de kans op kortsluiting en brand.
 1. In verband met brandgevaar mag er geen enkele vorm van open vuur worden gemaakt. 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering.  

Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. 
De hoogte van de annuleringskosten is als volgt: 

Tot 90e dag voor geplande datum van aankomst € 200,00 (borg)
Vanaf 90e tot 28e dag voor geplande datum van aankomst50% van totale huursom (huur+borg)
Vanaf 28e tot 7e dag voor geplande datum van aankomst75% van totale huursom (huur+borg)
Vanaf 7e dag voor geplande datum van aankomst100% van totale huursom (huur+borg)

Ontbindende voorwaarden 
In het geval van het uitblijven van betaling van de totale huursom of in het geval van het niet respecteren van een van de voorwaarden van het contract, kan de verhuurder, na aanmaning, het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen. 

Door de huurovereenkomst te accepteren, verklaart de huurder zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden 2023 en het Huishoudelijk Reglement van Le Mattas.  

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close