Algemene Voorwaarden

Contrat de location meublé saisonnière

Huur- en annuleringsvoorwaarden voor gemeubileerd vakantieverhuur 

 1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden.
 2. De huurder ziet erop toe geen overlast aan medebewoners van het park te veroorzaken.
 3. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.
 4. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, servies, bestek, vaatwerk, glazen, dekbedden en kussens. Een inventarislijst beschikbaar.
 5. Alle apparaten functioneren naar behoren. Klachten over het functioneren dienen zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
 6. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, ernstige vervuiling of vernieling tijdens de huur, veroorzaakt door nalatigheid, baldadigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder.
 7. Na vertrek zal het verhuurde, op kosten van de huurder, worden schoongemaakt.
 8. De huurder is verplicht de verhuurder zo spoedig mogelijk te waarschuwen in geval van schade in of aan het gebouw, de berging of het inventaris.
 9. De huurder geeft aan verzekerd te zijn tegen de Wettelijke Aansprakelijkheid die gepaard gaat met huur. In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten.
 10. De huurprijs is inclusief het normale gebruik van water en elektra (dus niet het laden van elektrische of hybride voertuig(en) of het vullen van een zwembad).
 11. In verband met brandgevaar mag er geen open vuur worden gemaakt.

Covid-19:
Ook voor 2022 geldt dat uw boeking kosteloos geannuleerd kan worden wanneer er vanwege COVID-19 reisbeperkingen door de overheden worden opgelegd.
Dus, geen gedoe, wij storten gewoon uw geld terug.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder annuleringskosten verschuldigd die afhankelijk zijn van het moment van annulering.
Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.
De hoogte van de annuleringskosten is als volgt:

Tot 90e dag voor geplande datum van aankomst € 200,00 (borg)
Vanaf 90e tot 28e dag voor geplande datum van aankomst50% van totale huursom (huur+borg)
Vanaf 28e tot 7e dag voor geplande datum van aankomst75% van totale huursom (huur+borg)
Vanaf 7e dag voor geplande datum van aankomst100% van totale huursom (huur+borg)

Ontbindende voorwaarden

In het geval van het uitblijven van betaling van de totale huursom of in het geval van het niet respecteren van een van de Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement of het huurcontract , kan de verhuurder, na aanmaning, het huurcontract met onmiddellijke ingang beëindigen.

De verhuurder: M.F.M. van Tulder            De huurder: Digitaal geaccepteerd.

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close